สพป.พังงา รับรายงานตัว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๖ ราย

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. สพป.พังงา รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จำนวน ๖ ราย ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร โดยมีนายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมปฐมนิเทศมอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต

Posted in ข่าวกิจกรรม.