สพป.พังงา ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ให้กับโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว (DLTV)

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ให้กับผู้บริหาร/ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งเน้นหลักสูตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม โดยผู้เข้าประชุมเป็นตัวแทนอำเภอละ ๓ โรงเรียน (โรงเรียนละ ๑ คน) รวมทั้งสิ้น ๒๔ คน มีการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ หอประชุมชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคพังงา สำหรับโรงเรียนที่เหลือรับชมผ่านช่องทาง Google Meet

Posted in ข่าวกิจกรรม.