สพป.พังงา ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า พังงาผาสุข” จังหวัดพังงา

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กาแฟยามเช้า พังงาผาสุก” จังหวัดพังงา โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงแรมเลอเอราวัณพังงา อำเภอเมืองพังงา เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนเข้างาน และออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพ และในถัดไปเดือนเมษายน ๒๕๖๖ มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ

Posted in ข่าวกิจกรรม.