สพป.พังงา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน)

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และนายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มอำนวยการ ร่วมต้อนรับ นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ และคณะ ซึ่งมาตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ (เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานด้วย

Posted in ข่าวกิจกรรม.