สพป.พังงา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์  สนธิเมือง นายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

Posted in ข่าวกิจกรรม.