สพป.พังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการ/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา และบุคลากร สพป.พังงา ให้การต้อนรับ นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ และคณะ ที่มาประชุมคณะกรรมการ/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.