สพป.พังงา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมจัดงานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ ๖

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และนายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ฝ่ายพิธีการและรูปแบบการแสดง/ฝ่ายจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา และฝ่ายปฏิคมต้อนรับ การจัดงานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์  นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมจัดงานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 6 ของแต่ละฝ่าย โดยมีนายจุมพล  ทองตัน (โกไข่) รองประธานกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน เข้าร่วมประชุมด้วย

Posted in ข่าวกิจกรรม.