สพป.พังงา ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สนธิเมือง นายประเทือง รูขะจี และนางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ และเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมทั้งศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ และการจัดการเรียนรู้สวนนงนุชพัทยา เพื่อนำไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับผู้เรียนต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวกนกพร คงยศ ผอ.โรงเรียนบ้านตากแดด ได้เข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ จาก เลขาธิการ กพฐ. ด้วย

Posted in ข่าวกิจกรรม.