สพป.พังงา ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ. สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช่องทาง Join Zoom Meeting ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม

Posted in ข่าวกิจกรรม.