สพป.พังงา ร่วมรับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณีปกติ รอบที่ ๒

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นางสาวพจนา  วานิชกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายสมพร  ชัยบัว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ร่วมต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ พร้อมคณะ ซึ่งมาตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพังงา พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพุงช้าง วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต ๒

Posted in ข่าวกิจกรรม.