สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมช่อจำปูน โดยครั้งนี้พบกับนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งที่ ๑๒ ปีขึ้นไป

Posted in ข่าวกิจกรรม.