สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔
ผ่านระบบ
VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงาน จาก สพฐ. พร้อมพูดคุย ปรึกษาหารือ และติดตามงานของกลุ่ม/หน่วย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ณ ห้องประชุมช่อจำปูน โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

Posted in ข่าวกิจกรรม.