สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมภาพ  นาคพันธ์, นายไพฑูรย์  สนธิเมือง และนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงาน จาก สพฐ. โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

Posted in ข่าวกิจกรรม.