สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานจาก สพฐ. โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน และเน้นย้ำการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

Posted in ข่าวกิจกรรม.