สพป.พังงา ร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์กับ โรงเรียน SK St. George 1 ประเทศมาเลเซีย

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และนายพีระ  เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา ร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์กับโรงเรียน SK St. George 1 ประเทศมาเลเซีย ภายใต้หัวข้อ “Cross-Border Virtual Handshake’ SK St. George 1 (Malaysia) & Anuban Phang Nga Primary School” ผ่านทางระบบ Google Meet ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา เพื่อกระชับความสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนำไปสู่การวางแผนดำเนินโครงการความร่วมมือในอนาคต โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ของรัฐ Larut , Matang & Selama  เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

Posted in ข่าวกิจกรรม.