สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านในวัง

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านในวัง อำเภอทับปุด เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ความต่อเนื่องในการดูแลคุณค่าทางโภชนาการอาหารกลางวันของนักเรียน และป้องกันมิให้ผู้ไม่สุจริตอาศัยโอกาสและช่องว่างต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมเน้นย้ำถึงคุณภาพ และโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ โดยมีนายภูริทัต  ลิ่มจู่หม้อ ผอ.โรงเรียนบ้านในวัง ให้การต้อนรับ

Posted in ข่าวกิจกรรม.