สพป.พังงา เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดสตูล

สพป.พังงา โดยนางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดสตูล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

Posted in ข่าวกิจกรรม.