สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขอแสดงความยินดี กับ นายวทัญญู พฤติธรรมกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔ (วัดไสเสียด)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขอแสดงความยินดี กับ นายวทัญญู พฤติธรรมกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔ (วัดไสเสียด)

Posted in ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด.