สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขอแสดงความยินดี กับ นายคณิศร ผู้มีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านบางม่วง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขอแสดงความยินดี กับ นายคณิศร ผู้มีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านบางม่วง

Posted in ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด.