สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวมัชฌิมาภรณ์ ใจชื่น ครูโรงเรียนบ้านบางหลาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวมัชฌิมาภรณ์ ใจชื่น ครูโรงเรียนบ้านบางหลาม

Posted in ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด.