หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และนายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานจาก สพฐ. โดยมีคุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รมช.ศธ. พูดคุยในหัวข้อ Smart Devices, CODING & STI, โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน, วิทยาศาสตร์พลังสิบ ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.  พูดคุยในหัวข้อ งานวิจัยแหล่งเรียนรู้ใกล้เมือง และนายพนัส  บุญวัฒนสุนทร ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน พูดคุยในหัวข้อ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ หลังจากนั้นได้ประชุมผู้บริหารการศึกษา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อขับเคลื่อนและติดตามงานของทุกกลุ่ม/หน่วยให้เป็นไปตามนโยบาย และประชุมพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

Posted in ข่าวกิจกรรม.