โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted in ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด.