โรงเรียนบ้านบางหลาม รับการตรวจเยี่ยมจาก ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

โรงเรียนบ้านบางหลาม รับการตรวจเยี่ยมจาก ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

Posted in ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด.