โรงเรียนวัดสุรรณคูหา มอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวนักเรียนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็น

โรงเรียนวัดสุรรณคูหา มอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวนักเรียนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็น

Posted in ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด.