โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา เข้าร่วมรับรางวัลการประกวด “โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี ๒๕๖๔”

โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา เข้าร่วมรับรางวัลการประกวด “โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี ๒๕๖๔” ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

Posted in ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด.