โรงเรียนวัดไตรมาครสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ให้กับนักเรียน

โรงเรียนวัดไตรมาครสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ให้กับนักเรียน

Posted in ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด.