โรงเรียนอ่าวกะพ้อ รับมอบโล่ และเกียรติบัตร จากธนาคารออมสิน

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ รับมอบโล่ และเกียรติบัตร จากธนาคารออมสิน

Posted in ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด.