สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “APS RUN WITH LOVE ๒๐๒๓” ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๔๕ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สนธิเมือง และนายประเทือง รูขะจี รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “APS RUN WITH LOVE ๒๐๒๓” เพื่อระดมทุนสร้างห้องน้ำให้น้องอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ภายใต้การนำของ นายบุญรัฐ หลักแหลม ผอ.โรงเรียนอนุบาลพังงา โดยมีนายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด

สพป.พังงา ร่วมงานมหกรรมการเงิน เพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ๔ ภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน เพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ๗ จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ พังงา ระนอง ร่วมพิธีเปิดและร่วมงานด้วย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อการขยายผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลง ในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณา มอบหมายผู้ตรวจสอบข้อตกลงในการพัฒนางานของแต่ละอำเภอ โดยมีนางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อพิจารณาเครื่องมือนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๑๐ น. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง นายประเทือง รูขะจี และนางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

สพป.พังงา ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านคลองเหีย

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และนายประเทือง รูขะจี รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองเหีย อำเภอเกาะยาว เพื่อสำรวจ และตรวจสอบครุภัณฑ์ กรณีเลิกสถานศึกษา

ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นางสาวเกศริน เกตุช รอง.ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานกรรมการในการลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ โรงเรียนบ้านกะไหล โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา โรงเรียนบ้านตากแดด โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร และโรงเรียนอนุบาลพังงา

ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมสรุปผลการจัด งานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ ๖ ตอน “พังงาผาสุก”

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ ๖ ตอน “พังงาผาสุก” โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และมี ดร.จุมพล ทองตัน หรือ โกไข่ พร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อสรุปผลการจัดงานคอนเสิร์ตฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า

สพป.พังงา ประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยนายสมรักษ์ ถวาย เป็นประธานการประชุม และนางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

สพป.พังงา ร่วมพิธีเปิดงานสมโภช ศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และนางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี ๒๕๖๖ และร่วมขบวนนางรำ มีการนั่งช้างชมเมือง ๙ เชือก เริ่มจากสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ไปยังบริเวณศาลหลักเมืองพังงา ระยะทางกว่า ๔ กิโลเมตร โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน