ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สพป.พังงา