ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สพป.พังงา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂