22-43
22-43
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา อบรมภาวะผู้นำสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนขยายโอกาส “กลุ่มอันดามัน”

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมภาวะผู้นำสำห…

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๒ ผ่าน VDO Conference

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมรับ…

คณะ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และการใช้สื่อ ๖๐ พรรษาฯ

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมเกียรติ  ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ โครงการส่…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

Sorry, no posts were found.

โรงเรียนในสังกัด

นักเรียนในสังกัด

ครูในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดข้อมูลสิ่งก่อสร้างสรุปมติ อ.ก.ค.ศ. สพป.พังงา

ครั้งที่ 4/2566 (22 พ.ค.66)

ครั้งที่ 3/2566 (28 เม.ย.66)

ครั้งที่ 2/2566 (30 มี.ค.66)

ครั้งที่ 1/2566 (24 ก.พ.66)

E-SERVICE

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ผลงานวิชาการ