22-43
22-43
22-48
22-48
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  สพป.พังงา ในฐานะสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายร…

สพป.พังงา อบรมภาวะผู้นำสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนขยายโอกาส “กลุ่มอันดามัน”

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมภาวะผู้นำสำห…

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๒ ผ่าน VDO Conference

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมรับ…

คณะ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และการใช้สื่อ ๖๐ พรรษาฯ

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมเกียรติ  ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ โครงการส่…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

Sorry, no posts were found.

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

MyOffice

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ผลงานวิชาการ

ลิงก์ที่น่าสนใจ