22-43
22-43
22-48
22-48
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

          ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สพป.พังงา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั…

เจ้าหน้าที่ศูนย์มูลนิธิสร้างเสริมไทยสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัด

          ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ บุคลากร สพป.พังงา และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย ล…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

Sorry, no posts were found.

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

MyOffice

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ผลงานวิชาการ

ลิงก์ที่น่าสนใจ