22-43
22-43
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สพป.พังงา ได้บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุ…

สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมน่ำไร่ ปลูกข้าวไร่ดอกข่าโรงเรียนบ้านตากแดด

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมกิจกร…

สพป.พังงา ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสมภาพ  นาคพันธ์ งบประมาณ พ.ารพิจารณาการเสนอขอรับงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ รอ…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

Sorry, no posts were found.

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

MyOffice

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ผลงานวิชาการ