22-43
22-43
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมสมทบคลังอาหารจังหวัดพังงา เพื่อมอบให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา ได้มอบหมายให้นายสมภาพ  นาคพันธ…

สพป.พังงา ร่วมทำหน้ากาก Face shield และมอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ในจังหวัดพังงา

นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา นำทีมผู้บริหารการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา นำหน้าก…

สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา โดยครอบครัว (Home School) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเ…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

Sorry, no posts were found.

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

MyOffice

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ผลงานวิชาการ