22-43
22-43
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” งานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดพังงา

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นายไพฑูรย์ สนธิเมือ…

สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดพังงา

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมกิจกรร…

สพป.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองเคียน บ้านบากัน บ้านถ้ำทองหลาง และบ้านในหยง

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และนางสาวพจนา  วานิชกุลผอ.กลุ่มน…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

MyOffice

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ผลงานวิชาการ