ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ…

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยผู้บริหารการศึก…

ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดร. ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน และให้กำลั…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระราชทานทับละมุ รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนพระราชทานทับละมุ รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัตกรรมต้นแบบ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปแบบ Online                                  รูปแบบ On-Demand                    รูปแบบ On-Hand

      

รูปแบบ On-Site                                    รูปแบบ Online                            รูปแบบ On-Hand

      

ลิงก์ที่น่าสนใจ