22-43
22-43
22-48
22-48
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงป…

สพป.พังงา จัดค่ายทักษะชีวิต “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” (BE SMART NO TO DRUGS)

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดค่ายทักษ…

สพป.พังงา ร่วมประชุมติดตามผลการพัฒนา โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน แล…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

MyOffice

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ผลงานวิชาการ

ลิงก์ที่น่าสนใจ