22-43
22-43
22-48
22-48
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ…

สพป.พังงา ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึก…

สพป.พังงา จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านนัก…

พิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

Sorry, no posts were found.

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัตกรรมต้นแบบ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[sp_easyaccordion id=”5791″]

[sp_easyaccordion id=”5791″]

ลิงก์ที่น่าสนใจ