22-43
22-43
22-48
22-48
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ ๖

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร…

สพป.พังงา ประชุมหารือการถ่ายโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ ๑๒๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมหารือการถ่ายโอนสถา…

สพป.พังงา ประชุมผู้บริหารใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ครบ ๑ ปี (รอบ ๖ เดือนหลัง)

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเ…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

Sorry, no posts were found.

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัตกรรมต้นแบบ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[sp_easyaccordion id=”5791″]

[sp_easyaccordion id=”5791″]

ลิงก์ที่น่าสนใจ