ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ดร.ประจวบ หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา และนายอุดม  เด่นเฉลิมชัยกุล รอง…

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ผ่าน VDO Conference

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.ประจวบ หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา นายสมภาพ นาคพันธ์ และนายอุดม เด่นเฉลิมชัยก…

สพป.พังงา ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สพป.พังงา ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศ สพป.พังงา ลงว…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

กีฬาสี “บัวชมพูเกมส์” 62 โรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัด สพป.พังงา

          วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันก…

โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Southern Robotic Competition ๒๐๑๙

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแ…

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัตกรรมต้นแบบ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปแบบ Online                                  รูปแบบ On-Demand                    รูปแบบ On-Hand

      

รูปแบบ On-Site                                    รูปแบบ Online                            รูปแบบ On-Hand

      

ลิงก์ที่น่าสนใจ