22-43
22-43
22-48
22-48
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา ประชุมหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสนามสอบ ตัวแท…

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ผ่าน VDO Conference

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา  พร้อมด้วยบุคลากร …

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดอินทนิน สังกัด สพป.พังงาจัดกิจกรรม Christmas Day และกิจกรรม Happy New Year

          โรงเรียนวัดอินทนิน สังกัด สพป.พังงาจัดกิจกรรม Christmas Day และกิจกรรม Happy New Year โดยม…

กีฬาสี “บัวชมพูเกมส์” 62 โรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัด สพป.พังงา

          วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันก…

โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Southern Robotic Competition ๒๐๑๙

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแ…

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัตกรรมต้นแบบ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[sp_easyaccordion id=”5791″]

[sp_easyaccordion id=”5791″]

ลิงก์ที่น่าสนใจ