22-43
22-43
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมค่ายลูกเสือโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเข…

ผอ.สพป.พังงา เปิดโครงการค่ายบูรณาการวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายบ…

สพป.พังงา จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ “โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย นายสมภาพ  น…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

กีฬาสี “บัวชมพูเกมส์” 62 โรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัด สพป.พังงา

          วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันก…

โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Southern Robotic Competition ๒๐๑๙

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแ…

โรงเรียนในสังกัด

จำนวนครูในสังกัด

จำนวนนักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

E-SERVICE

MyOffice

Smart Area

e-Money

e-budget

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

CCT

DMC

E-MIS

SchoolMis

e-MES

G-CODE

B-OBEC

การระดมทรัพยากร

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ผลงานวิชาการ