22-43
22-43
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสองแพรก

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียน…

ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

สพป.พังงา ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรม “กาแฟยามเช้า พังงาผาสุข” จังหวัดพังงา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเ…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านกลาง สังกัด สพป.พังงา จัดกิจกรรม ค่าย “Valentine’s Day English Camp”

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายผดุง  ละเอียดศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง และคณะครูบุคลา…

สพป.พังงา ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี บุญเล…

โรงเรียนในสังกัด

นักเรียนในสังกัด

ครูในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดข้อมูลสิ่งก่อสร้างสรุปมติ อ.ก.ค.ศ. สพป.พังงา

ครั้งที่ 4/2566 (22 พ.ค.66)

ครั้งที่ 3/2566 (28 เม.ย.66)

ครั้งที่ 2/2566 (30 มี.ค.66)

ครั้งที่ 1/2566 (24 ก.พ.66)

E-SERVICE

Channel Youtube สพป.พังงา

นวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

รูปแบบ On-site

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

โรงเรียน Stand Alone (ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-Demand

รูปแบบ On-hand

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รูปแบบ On-site

รูปแบบ Online

รูปแบบ On-hand

ผลงานวิชาการ