22-43
22-43
22-42
22-42
22-46
22-46
22-44
22-44
22-49
22-49
22-47
22-47
22-45
22-45
previous arrow
next arrow
ไม่พบเรื่อง

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามความคืบหน้า การเบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สนธิเมือง พร้อมด้วยเ…

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำงานกงานเขตพื้นที่

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเทือง รูขะจี และนางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วม…

ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลง ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อต…

ผอ.สพป.พังงา เยี่ยมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และนายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา เ…

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดอินทนิน สังกัด สพป.พังงาจัดกิจกรรม Christmas Day และกิจกรรม Happy New Year

          โรงเรียนวัดอินทนิน สังกัด สพป.พังงาจัดกิจกรรม Christmas Day และกิจกรรม Happy New Year โดยม…

กีฬาสี “บัวชมพูเกมส์” 62 โรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัด สพป.พังงา

          วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันก…

โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Southern Robotic Competition ๒๐๑๙

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเกาะหมากน้อย สังกัด สพป.พังงา นำนักเรียนเข้าร่วมแ…

โรงเรียนในสังกัด

นักเรียนในสังกัด

ครูในสังกัด

บุคลากร สพป.พังงา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดข้อมูลสิ่งก่อสร้างสรุปมติ อ.ก.ค.ศ. สพป.พังงา

ครั้งที่ 8/2566 (13 ก.ย.66)

ครั้งที่ 7/2566 (31 ก.ค.66)

ครั้งที่ 6/2566 (30 มิ.ย.66)

ครั้งที่ 5/2566 (9 มิ.ย.66)

ครั้งที่ 4/2566 (22 พ.ค.66)

ครั้งที่ 3/2566 (28 เม.ย.66)

ครั้งที่ 2/2566 (30 มี.ค.66)

ครั้งที่ 1/2566 (24 ก.พ.66)

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

การประชาสัมพันธ์

– ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Channel Youtube สพป.พังงา

ผลงานวิชาการ